Ringen

Ieder hoen, watervogel, siervogel en duif moet, wanneer het wordt geëxposeerd, voorzien zijn van een vaste, niet afschuifbare, voetring. Sier- en watervogels die behoren tot beschermde soorten moeten altijd geringd zijn. Voor ieder ras is er een geadviseerde ringmaat. Deze ringmaten zijn te vinden in de Almanak of op de internetpagina van Kleindierliefhebbers Nederland.

Hoe bestellen?

Leden van KLN kunnen de ringen direct via de internetpagina van Kleindierliefhebbers Nederland bestellen. (https://www.kleindierliefhebbers.nl/site/ringen-bestellen) Dit gebeurt met het programma KLN-Digiring.

Leden van de NBS en niet leden van KLN/NBS kunnen de ringen bij onze ringencommissaris Jacky Theelen-Thissen bestellen, die bestelt ze op haar beurt weer bij de betreffende bond. De ringen worden dan naar Jacky opgestuurd. Zij neemt ze dan weer mee naar de eerstvolgende vergadering. De ringen worden geregistreerd op het fokkers­nummer. Hierdoor moet de contributie door de leden voldaan zijn, voordat ze verstuurd worden!

De ringen moeten betaald worden bij de penningmeester, pas dan worden de ringen afgegeven!

Kosten

De kostprijs voor de ringen bedraagt:

Voor sierduiven € 0,35 per stuk en €1,55 verzendkosten per bestelling.

Voor hoenders dwerghoenders sier-, en watervogels € 0,28 per stuk en € 1,75 verzendkosten per bestelling. Niet leden betalen € 0,80 per stuk.

Adressen

Ringencommissaris P.S.V. Horst e.o.

Jacky Theelen-Thissen

Tel. 077-4722903

E-Mail : jacky_theelen@hotmail.com

Banknr: NL 86 RABO 0107717298 t.n.v. P.S.V. Horst e.o. 


NBS ringenbureau:

Ringenbureau NBS

Laguitensebaan 36

4891 XR Rijsbergen

Tel.: 076-5963400

E-mail: ringenbureau@sierduif.nl

Giro: NL 69 INGB 0002 1447 09 t.n.v. Ringenbureau NBS te Rijsbergen


KLN Ringenbureau

W.M. Smelt

Westeinde 352

7671 CN Vriezenveen

Tel. 0546-569501

E-Mail: ringenbureau@kleindierliefhebbers.nl