Rassen, Huistvesting, voeding en ziektes 

Wanneer men gaat beginnen met pluimvee, sierduiven of pelsdieren heeft men al gauw vele vragen.

  • Welk ras past het best bij mij?
  • Welke huisvesting is het meest geschikt?
  • Wat moet ik mijn dieren voeren?
  • Hoe zit het met de leg, broedsheid en ziektes?
  • Waar kan ik rasdieren kopen?

Uiteraard kunt u met al dit soort vragen bij onze vereniging terecht. Dit kan via e-mail of per telefoon : 0478-851897 (na 18:00). Ook onze jaarlijkse tentoonstelling is een uitstekende gelegenheid om u te oriënteren op rassen en het inwinnen van informatie van allerhande aangaande onze hobby. Kent u een lid van onze vereniging dan zal deze u van harte informeren. U kunt echter ook veel informatie vinden op een site die is samengesteld door de landelijke bond. U kunt zo zelf al heel veel antwoorden op uw vragen vinden omtrent bovenstaande onderwerpen.

Voor de kippen kunt u hiervoor terecht op www.kleindierplaza.nl of op www.kippenpagina.nl

Voor de sierduiven op www.sierduif.nl .

Voor pelsdieren op www.kleindierplaza.nl.

Helaas is er nog geen dergelijke site voor watervogels en siervogels als fazanten, kwartels en kalkoenen. Het is raadzaam om voor aanschaf van dergelijke dieren eerst bij een fokker een bezoek te brengen en de nodige informatie in te winnen. 

U bent op zoek naar rasdieren? Maar waar vind je die? Wij helpen u op weg. Hieronder treft u diverse links aan die verkoopsite's bevatten. Het betreffen hier site's van de landelijke bonden dan wel van lokale verenigingen of speciaalclubs. Kortom site's waar mensen met rasdieren hun dieren op te koop aan bieden. Algemene verkoopsites als e-bay en marktplaats, etc. zijn er niet in opgenomen.


Landelijke Organisaties


Speciaalclubs