Peelhorstshow

Een van de grootste kleindiertentoonstelling van zuidelijk Nederland

U bent van harte welkom op de Peelhorstshow


Manege Wieneshof

Hagelkruisweg 25, 5963 AS Hegelsom (Horst aan de Maas)

Openingstijden

Vrijdag 8 oktober 16:00-20:00

Zaterdag 9 oktober 10:00-22:00

Zondag 10 oktober 10:00-15:30

Entree 

Gratis

€ 5,00 catalogus

Mogen wij voorstellen

U komt ze vast tegen tijdens de Peelhorstshow.

Wien Vullings

Tentoonstellingsvoorzitter


Erik Gubbels

Tentoonstellingssecretaris

Telefoonnummer: +31(0)610034280
E-Mail: secretariaat@Peelhorstshow.nl

Hoe het allemaal begon.

P.S.V. Horst e.o. organiseert al sinds 1964 elk jaar een tentoonstelling. Waren dit eerst wat kleinere tentoonstellingen in combinatie met de plaatselijke konijnenvereniging is dit in 1981 uitgegroeid naar een regionale tentoonstelling met alleen gevederde vrienden, waarbij de watervogels voor het 1e jaar ook meededen. Dat jaar erop volgde de siervogels. Na de 25 jarige jubileum tentoonstelling in 1988 is dit uitgegroeid naar een open tentoonstelling. In 2008 worden voor het eerst weer pelsdieren gevraagd op de tentoonstelling om het iets terug lopend aantal dieren aan te vullen en zo een mooie en gevarieerde tentoonstelling voor het publiek te hebben.

Eenmaal heeft de tentoonstelling niet kunnen doorgaan. Maar liefst 1354 dieren waren ingeschreven. Alles was gereed toen het op het laatste ogenblik niet kon doorgaan door het uitbreken van Pseudo-vogelpest (NCD). In 2003 is voor de tweede maal de tentoonstelling niet doorgaan. Dit keer was de uitbraak van Klassieke Vogelpest in het voorjaar dat de organisatie vroegtijdig (op het moment dat de de grote voorbereidingen zouden moeten aanvangen) heeft doen besluiten de tentoonstelling niet door te laten gaan. Zo werd de 40 jarige jubileumshow verschoven naar 2004.


Onze show heet pas sinds 2000 Peelhorstshow. Voorheen had onze show geen aparte naam. Door het steeds bekender worden van onze show buiten de regio, is besloten onze show een naam te geven welke gemakkelijk in het gehoor ligt en tevens de ligging van de show aangeeft. Uiteindelijk is gekozen voor de Peelhorstshow. Dit geeft precies aan waar de show gehouden wordt. Namelijk in de omgeving van de Peel. Dus in het grensgebied van Noord-Brabant en Limburg. Maar om precies te zijn in de gemeente Horst (tegenwoordig Horst aan de Maas genaamd). Daarbij wordt de show gehouden bovenop de Peelhorst. Dit is de benaming van het hoger gelegen gebied (een horst) tussen de lager gelegen Maasvalei en de Peel. Kortom een uitstekende benaming voor onze show. Nu nog even afwachten tot de naam echt ingeburgerd is.

Wij bedanken onze sponsers:

Mede dank zij hun steun kunnen wij de Peelhorstshow organiseren.

Hoofdsponserstersponsoren


Sponsoren