P.S.V. Horst e.o.

Een kleindiervereniging waar iedereen zich thuis voelt.

Hoe het begon.

Een aantal enthousiaste fokkers uit de regio hebben in 1964 de Pluimvee Sport Vereniging Horst en omstreken opgericht. Dit waren toen der tijd fokkers van hoenders, dwerghoenders en sierduiven. In dat zelfde jaar organiseerde zij tevens de1e pluimveetentoonstelling. Door de jaren heen groeide niet alleen het leden aantal ook de te houden dieren werden diverse. Er kwamen liefhebbers van sier- en watervogels bij. Begin jaren tachtig is er gekeken of de plaatselijk konijnenvereniging opgenomen zou worden. Dit voorstel heeft, na stemming onder de leden, het niet gehaald. In 2008 is opnieuw gekeken of pelsdieren geen aanvulling op onze vereniging zou kunnen vormen. Nu stemmen de leden voor en zodoende kan na wat statutenwijzigingen in het loop van het jaar 2008 ook pelsdierliefhebbers zich melden voor een lidmaatschap. Zodoende bestaat onze vereniging niet langer alleen uit een groot aantal liefhebbers van hoenders, dwerghoenders, sierduiven, sier- en watervogels maar zijn er ook enkele pelsdierliefhebbers lid. Waren in de begin jaren de meeste leden ook actief in het bezoeken van de diverse tentoonstellingen, is dit de laatste jaren terug gelopen tot in verhouding een beperkt aantal leden (± 45%). Dit is voor een groot deel te wijten aan de toename van liefhebbers die graag met de hobby bezig zijn, maar het wedstrijd element niet zo trekt.