onkostenformulier

Voor het declareren van de door u gemaakte onkosten ten behoeve van de vereniging, kunt u hieronder een blanco onkostenformulier downloaden. U kunt dit formulier afdrukken, invullen en samen met de daarbij behorende bonnetjes inleveren bij de penningmeester. 

  • Graag het formulier zo volledig mogelijk en leesbaar invullen. 
  • Vergeet niet om onder aan te geven of u het bedrag contant wilt hebben of per bank mag worden overgemaakt. (dit laatste heeft de voorkeur van de penningmeester)
  • Grote bedragen die contant moeten worden betaald graag van te voren melden bij de penningmeester zodat zij kan zorgen dat ze voldoende geld in kas heeft.