Laatste nieuwtjes

Even bijpraten

Gezamenlijke jongdierendag te Neer

13-08-2022

Op zaterdag 13 augustus was door De Sportfokkers Neer e.o. een jongedierendag georganiseerd als opening van het nieuwe tentoonstellingsseizoen. Gezien de beperkte hoeveelheid shows vorig jaar, werd nu ook de mogelijkheid geboden om met overjarige dieren mee te doen.
Vanwege de heersende vogelgriep was het helaas niet mogelijk om deel te nemen met (dwerg) hoenders, sier- en watervogels.
Er zaten, in vergelijking met voorgaande jaren, een zeer mooi aantal konijnen, cavia's, sierduiven en oorspronkelijke duiven. In alle groepen was variatie in rassen en kleuren aanwezig.

 
Helaas was het wel behoorlijk warm deze dag, maar de organisatie had dit prima opgelost door 's morgens eerder te starten en fokkers ook de kans te geven om dieren eerder terug naar huis te brengen, zodat de dieren niet te veel last kregen van de warmte. Daarnaast was uiteraard alle dieren voorzien van voldoende drinkwater. Het dierenwelzijn was dus prima verzorgd.
Ook vanuit onze vereniging PSV, waren mooie resultaten behaald. Marcel Hermens werd met een zwarte gladhaar kampioen van de cavia's en Henk de Klein werd met een lachduif kampioen van de oorspronkelijke duiven. Bij de konijnen wisten Willy Gooren en ook Jan Peeters mooie resultaten te scoren.

 
Na afloop was nog een prima barbecue georganiseerd waarbij veel fokkers (al dan niet deelnemend aan de jongdierendag) nog enkele uren een gezellig samenzijn hadden.  Jan Tielen 25 jaar lid

1-06-2022

Jan Tielen  was aangenaam verrast toen hij bezoek kreeg van onze vice voorzitter en dorpsgenoot Wien Vullings. Bij zich had Wien de oorkonde en bij behorend speldje voor 25 jaar lidmaatschap van de landelijke bond KLN en een speldje van onze vereniging voor 25 jaar lidmaatschap. Deze werden met blijdschap en verwondering in ontvangst genomen. Hier had hij geen erg in. Wat vliegen de jaren voorbij. Zo heb je een hobby in met name watervogels van allerlei pluimage. Je wordt lid van een lokale vereniging om contacten met gelijkgezinde te onderhouden. Voor je het weet ben je dan al 25 jaar lid. De hobby is niet kleiner geworden en deel je met heel je familie. Iedereen geniet ervan. Jan is een echte liefhebber en geniet elke dag met volle teugen van de eenden en ganzen op zijn erf. Hoewel bezoek aan de vergaderingen niet altijd erin zit  vanwege prive omstandigheden is zijn liefhebberij er niet minder om. Daarmee heeft hij wel het huldigingsmoment gemist tijdens de laatste jaarvergadering. Bij deze wordt hij alsnog in het zonnetje gezet. 

We hopen dat Jan nog jaren lang plezier aan zijn dieren mag beleven. Nederrijnse kriel door Frank en Jacky Theelen

10-05-2022

Na het officile gedeelte van de ledenvergadering is het weer tijd voor een traditionele dierbesrpeking. Dit keer wordt het verzorgd door Frank en Jacky Theelen welke we onder de doorgewinterde fokkers in onze vereniging mogen rekenen. 

Frank heeft de Nederrijnse kriel voor het eerst gezien een jaar of 10 geleden op een tentoonstelling in Duitsland. Zelf hebben ze dan de Noord Hollandse blauwe. Daar heeft dit kriel ras heel veel van weg. Echter de Duitsers hebben dit krielras gecreëerd en staan ze wat hoger op de poten (zoals veel Duitse fokrichtingen) en zijn ze wat korter van rug. Na 30 jaar Noord Hollandse Blauwe te hebben gefokt zijn ze dan toch overgestapt op de Nederrijnse kriel. Daarmee fokken ze nu zo'n 8 jaar. 

Jacky bedient de goed in elkaar gezette PowerPoint presentatie. Frank licht toe wat er zoal te zien is op de diverse dia's.  Zo worden we meegenomen in het wel en wee van de Nederrijnse krielen. 

Tot slot hebben ze ook nog we levende Nederijnse krielen bij zich en aan de hand van deze dieren kunnen we nogmaals aanschouwen wat we zojuist hebben gezien en gehoord op de PowerPointpresentatie. 

Veel liefhebbers zitten er niet in Nederland en België. De fokkers zitten met name in Duitsland. Dat maakt het fokken ervan niet makkelijker zo bleek wel uit hun verhaal.  Een verhaal wat goed in elkaar gestoken zat. Helder, duidelijk en vol enthousiasme verteld en wisten de zaal goed mee te krijgen. Frank en Jacky bedankt voor deze prachtige presentie en veel succes met de Nederrijnse Kriel.Oorspronkelijke duiven door Tonny Kersten-Noy

29-04-2022

Na lange tijd is er weer ruimte voor een 'normale' bijeenkomst. Na de ledenvergadering van 12 april is het de buurt aan onze gastspreker om ons deze avond mee te nemen in de bijzondere wereld van de oorspronkelijke duiven.

Tonny Kersten-Noy heeft een speciale PowerPoint presentatie in elkaar gezet om alle oorspronkelijke duiven de revue te laten passeren. Dat is echter veel en veel te veel om in de korte tijd die wij te beschikking stellen allemaal te doorlopen en dus zullen we genoegen moeten nemen met  de eerste happen van deze lekkere taart. We beginnen bij het begin van klein naar groot. De zaadetende duiven eerst. Die zien we het meest op de shows. Hoewel lang niet alle door Tonny getoonde duiven ooit op een show te zien zal zijn. Al was het maar omdat ze uitgestorven zijn gewaand. Maar voor ze alle duiven aan ons voorschotelt stelt ze eerst zichzelf even voor. 


Daarna volgende de zaadetende duiven en de zaadetende grondduiven gevolgd door de Amerikaanse ochtendduiven , Amerikanse loopduiven en we komen niet verder dan de Amerikaanse kwartelduiven.  De lijst is nog lang maar helaas de tijd is om. Nog enkele vragen en dan bedanken we Tonny voor deze prachtige uiteenzetting van de oorspronkelijke duiven. 


We moeten haar maar spoedig weer uitnodigen om het vervolg te kunnen aanhoren. 


Jaarvergadering

08-03-2022

Een maand later dan gebruikelijk kon dit jaar dan toch de jaarvergadering doorgang vinden. Een mooie start van het jaar en we gaan er van uit dat we vanaf nu weer op de gebruikelijke momenten onze vergaderingen kunnen houden. 


 Helaas een week na de vastelaovend geeft het nog wel wat ziekmeldingen.  

Traditioneel starten we met een consumptie en een heerlijk stukje vlaai.  

Als snel wordt dit gevolgd door de het jaarverslag en het financieel verslag. 


En kunnen we snel door naar de nieuwe jubilarissen. Helaas was er een van de jubilarissen afwezig. 

Marcel Hermens

Marcel is 25 jaar lid van KLN. Java's zijn helemaal zijn ding. En de liefde voor dieren is doorgegeven met zijn genen. Alle vier de kinderen zijn er mee besmet. Hoewel het bij een paar op een lager pitje staat. Toch blijven de dieren en worden liefdevol verzorgd en ook succesvol mee gefokt. Naast de Java krielen zijn er ook nog Cavia's en de diverse watervogels.  Het is een hechte familie met een familie bedrijf waar ook nog de diverse handjes uit de mouwen moet worden gestoken. Zo doen ze nog veel meer samen. Vaak opereren ze gezamenlijk onder de naam JaDaMaCh. Ook bij deelname aan de show zenden de actieve dierliefhebbers onder deze naam in.  Marcel zet zich of vele vlakken in voor onze vereniging. Zo neemt hij vaak het gezamenlijk vervoer naar overige shows voor zijn rekening. Verzorgt hij voor het bloementje boven op de kooien tijdens onze Peelhorstshow, Helpt hij uiteraard met het opbouwen en afbreken van de show. Is hij altijd bij de vergaderingen aanwezig en heeft een positieve input in de vereniging.  Kortom een zeer waardevol lid met vele diersoorten. 


Jan Zanders

Jan is reeds 25 jaar lid van PSV Horst eo. Hij was zelf hier heel verrast over. Hij is echter als kleine jongen bij de nog jonge vereniging PSV Horst eo al lid geweest. Zoals zovaak gebeurd  wordt er dan een pauze ingelast. Meisjes, huwelijk en eigen kinderen komen dan op nummer een. Dan komt de tijd dat er weer tijd is om een oude hobby op te pakken. Zo geschiede ook bij Jan en nu is hij dus al 25 jaar lid van PSV. De tijd vliegt voorbij. Maar de liefde voor de java's en een paar sabelpootkrielen is nog steeds aanwezig. Jan is niet alleen bezig met zijn dieren maar ook actief in de vereniging. Naast zijn aanwezigheid bij de vergaderingen is het bij het laden en lossen van de materialen tijdens de show. Zorgt er ook voor dat de wagen wordt geregeld en van opslag naar de manege komt. Hij maakt zich hard voor PR in eigen dorp voor onze show. Een groot aantal van de schattigste en kleinste kuikentjes tijdens onze show zijn van hem afkomstig en stelen bijna letterlijk de show bij groot en klein. Een lid wat zijn positieve inbreng laat horen. We hopen nog vele jaren van zijn input gebruik te kunnen maken. 


Jacky Theelen-Thissen

Maar liefst 40 jaar lid van KLN. De hobby begon met pelsdieren en werd als klein meisje al met de paplepel ingegeven. Vader was een groot liefhebber en fokker van de Gele van Bourgondië. In die tijd was PSV Horst eo nog een vereniging met alleen maar pluimvee. Voor pelsdieren was meer ruimte bij onze zustervereniging in Venlo. Manlief had echter meer oog voor kippen. En daar had Horst veel liefhebbers van. Dus daar was Frank lid. Later volgt ook dochter Chantal de voetsporen van pap.  Frank heeft "gewonnen" en heeft Jacky weten over te halen om mee te doen met de kippen. Samen vormen ze nu combinatie Theelen. De kippen wordt zorgvuldig verzorgt en geslecteerd. En dat werpt regelmatig zijn vruchten af. Ze neemt ook haar verantwoordelijkheid in het bestuur van de speciaalclub en dat heeft ze ook gedaan voor onze vereniging. Ze is ringencommissaris, tekent de plattegrond van de nog op te bouwen Peelhorstshow en verzorgt de certificaten die bij de prijsuitreiking aan de kampioenen worden uitgereikt, benaderde speciaalclubs voor districtshows onder te brengen en verzorgt de powerpoint precentatie met adverterders.  Uiteraard is ze ook te vinden tijdens het opbouwen en afbreken van de show. Een veelzijdige vrouw die haar mannetje staat binnen onze hobby. 


Toon Selten

Erelid PSV Horst eo, Erelid KLN en nu ook 40 jaar lid KLN. Gezien zijn erelidmaatschap zegt al genoeg hoeveel Toon voor de hobby heeft gedaan. Even snel wat dingentjes opsommen; Secretaris PSV Horst eo, Keurmeester, Standaardcommissie, examinator, Europeesche Entente, Enten en hokkenverhuur. Toon wordt ook wat daagjes ouder en gaat nu dan ook wat rustiger aan doen. Toch is hij nog heel actief binnen onze vereniging. Hij neemt vaak een dagdeel van een stand voor zijn rekening. Tijdens onze show is hij vooral overdag actief om in de avonduren wat te rusten voor de volgende dag. Thuis heeft hij nog wat watervogels en wat kippen voor een ei zitten. Daar kan hij nu dagelijks van genieten. Tijdens de vergaderingen is hij vaak aanwezig en deelt zijn mening en kennis met de rest. Een lid om trots op te zijn


En als we dan toch mensen in het zonnetje aan het zetten zijn doen we dat ook met onze leden die de afgelopen show Clubkampioen zijn geworden. Ook van hun dier die met de prijzen aan de haal zijn gegaan is een mooie foto gemaakt. Deze worden nu overhandigd aan degenen die deze nog niet ontvangst hadden mogen nemen omdat ze net langs het algemeen kampioenschap grepen. 

En dan wordt het tijd voor de bestuursverkiezing. Vorig jaar was de voorzitter Henk de Klein reeds aftredend en niet herkiesbaar. Helaas heeft vanwege Covid-19 toen geen bestuursverkiezing kunnen plaatsvinden en is Henk bereid gevonden om ad-intrum aan te blijven. Dit jaar zijn Jacky Theelen-Thissen en Heidi Selten aftredend en niet herkiesbaar. Kortom er komen nogal wat plekken vrij in het bestuur. Gelukkig zijn er 3 nieuwe en fantastische kandidaten gevonden die het stokje van de oude bestuursleden willen overnemen. De aanwezigen blijken vol achter hun kandidatuur te staan en krijgen volledige steun. Zo nemen naast de secretaris Mieke van Bracht en vice voorzitter Wien Vullings  in het bestuur deel:

Marcel Hermens                            Thijs Jeuken                                           Ton Daniëls

      Voorzitter                                  Penningmeester                 2e Secretaris/ledenadministratie


De aftredende bestuursleden worden door de toetredende bestuursleden bedankt voor hun jarenlange inzet middels een prachtig bloemstuk. 

Tot slot worden de diverse commissies nagelopen en kunnen ook daar mensen aftreden of juist deelnemen.  Zo komt deze innoverende avond tot een einde en hopen we vanaf nu elkaar weer elke maand te treffen bij onze bijeenkomsten. 


Vogelgriep in Ysselsteyn

17-07-2021

In onze regio is helaas vogelgriep geconstateerd. Dit is niet zonder gevolgen voor onze liefhebbers met pluimvee en vogels.

In Ysselsteyn is bij kalkoenen op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen zijn de kalkoenen op dit bedrijf geruimd. Omdat personeel van het besmette bedrijf ook op twee andere pluimveebedrijven in het 1 kilometer gebied werkzaam is, zijn deze twee bedrijven preventief geruimd. 

In de 10 kilometer zone rond dit bedrijf liggen 69 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels (Ook particulier gehouden). Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. De 10 Kilometer zone waar het vervoersverbod geldt loopt globaal van Venray met een oostelijke boog naar Horst door Sevenum en wordt in het zuiden begrenst door de A67 en gaat weer naar het noorden door Deurne. Boven Vredenpeel en onder Overloon door weer naar richting Venray. Hieronder tref je een overzicht aan van het gebied een iets gedetailleerder kaartje kun je downloaden. 


Een groot gebeid dus van onze regio waar diverse leden van onze vereniging wonen.  We roepen iedereen op om zich aan deze maatregelen te houden om het virus zo min mogelijk de kans te geven om zich verder te verspreiden. Houd de diverse voorzorgsmaatregelen in acht. Hou je dieren afgeschermd en trek je ander schoeisel en kleding aan bij het betreden van het kippenhok en/of buitenverblijf. Was je handen zorgvuldig zoals we dat kennen bij de Covid-19 maatregelen. Uiteraard vermijd je zoveel mogelijk contact met andere liefhebbers van vogels van welke aard dan ook (niet alleen pluimvee). 

Als we samen ons aan de maatregelen houden hopen we dat het hierbij blijft. Blijf allert!

Klik hier om alle regelingen te bekijken die er gelden. Barbecue

17-07-2021

Eindelijk versoepelen de Covid-19 regels en is er ruimte om elkaar weer een keer te treffen. Die gelegenheid laten we niet aan ons neus voorbijgaan. We beginnen luchtig. We gaan bij een van onze leden op hokbezoek en houden ook daar onze jaarlijkse barbecue. Normaal gesproken gaan we enkele lokaties of maar dat hebben we voor de gelegenheid beperkt tot een. Ton Daniëls is een van de leden waar we dit uitstekend kunnen doen. Voldoende binnen- en buitenruimte om bij goed- en slechtweer  op gepaste afstand toch een gezellige middag en en avond door te kunnen brengen. 

We hebben veel met elkaar te bespreken nu we elkaar niet meer maandelijks treffen. Toch is er even aandacht voor de kampioenen van de clubshow van vorig jaar. Deze zetten we even in het zonnetje door de gewonnen certificaten officieel te overhandigen. Alle winnaars uiteraard alsnog de felicitaties. 

Het zonnetje was reeds gaan slapen terwijl de maan de laatste  bezoekers naar huis deed begeleiden. We kijken dan ook terug op een geslaagde en gezellige bijeenkomst.

Een impressie:


In Memoriam

Toon van Rens 

11-04-2021

Donderdag middag 8 april is ons lid Toon van Rens overleden. 

Naast zijn konijnenhouderrij ging het hart van Toon ook uit naar zijn gevederde vrienden. Hoe kan het ook haast anders als je in het kippendorp Hegelsom woonachtig bent. Niet alleen kippen een groot scala aan gevederde vrienden werden achter zijn huis gehuisvest en grote volières begroeit met weeldig struikgewas en prachtige planten om de omgeving zo natuurlijk mogelijk te laten gelijken. Ook de nodige vijvers ontbraken niet. Hier heeft Toon vele jaren met plezier kunnen genieten van de dieren rond hem heen. 

Toon was in het bezit van een groot broedmachine. Hierdoor konden vele kuikens het levenslicht aanschouwen als ze uit het ei kwamen kruipen. Toon was hier zeer bedreven in en broeden dan ook niet alleen voor zichzelf maar ook voor diverse leden van de vereniging. 

Toon werd in 1998 lid van de P.S.V. Horst e.o. en is tot zijn dood hier trouw aan gebleven. In 2018 zijn we voor de laatste keer als vereniging bij hem op bezoek geweest om al zijn dieren en huisvesting te bekijken. Zo konden ook wij van zijn collectie genieten. 

Niet veel later ging de gezondheid van zijn vrouw Mia achteruit. Even later kwam ook plot hijzelf in de lappenmand terecht. Samen gingen ze naar Tienray. In februari overleed zijn vrouw. Na twee maanden zijn ze weer samen.

Een liefhebber in hart en nieren is van ons heengegaan. We zullen hem niet snel vergeten. 

We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 


Uit de bladen

1-03-2021

En op nieuw is een lid (Ton Daniëls) van onze vereniging geïnterviewd door het lokale krantje van America "het Peelklokje".  Ook dit is een heel leuk artikeltje geworden wat we graag met jullie delen. 


Uit de bladen

29-10-2020

In het lokale krantje van America "het Peelklokje" kreeg ons lid Jan Tielen de eer om een nieuwe rubriek midden in het blaadje als eerste te vullen. Dit is een heel leuk artikeltje geworden wat we graag met jullie delen. 


Vogelpest

25-10-2020

De week werd bekend dat er weer vogelpest is geconstateerd in ons land. Vooralsnog bij in het wild levende dieren. 

De afgekondigde maatregelen gelden zover wij weten alleen nog voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee. 

We kunnen echter zelf wel maatregelen treffen om eigen dieren te beschermen tegen dit virus. U kunt hierbij denken aan: 

  • Draag ander schoeisel en kleding bij bezoek aan uw dieren.
  • Was uw handen voor en na het bezoek aan uw dieren. 
  • Laat uw dieren zo min mogelijk in contact komen met andere dieren/mensen.

Tot slot raadpleeg een dierenarts als u meerdere dieren ziek en/of dood aantreft.

Dus wees alert en houd uw dieren gezond!


Clubshow

04-10-2020

De week nadat alles in 1 dag is opgebouwd worden in de vroege ochtend uren de dieren meegebracht en ingekooid.  Er is een leuke collectie aanwezig van bijna alle diergroepen.

 

Daarna arriveren ook de keurmeesters. Er wordt volop koffie gedronken en voor wie het ontbijt alweer een tijdje geleden is (ondanks het nog vroege tijdstip) is er ook een broodje aanwezig.  De dierenarts brengt een bezoekje om de aanwezige dieren te inspecteren op hun uiterlijke gezondheid. Als het tijdstip nadert dat we willen gaan aanvangen met de keuring spreekt de voorzitter iedereen nog even toe.  De keuring kan beginnen.


En dan is het wachten.....


............tot iedereen klaar is met de keuring en we aan het buffet kunnen beginnen.


Ondertussen is ook de uitslag bekend.

Kampioen Grote hoenders

Zijdehoen met baard, 

rood,

vrouw jong,

 F 96 

van Wien Vulling uit America

Kampioen Dwerghoenders 

Sulmtalerkriel,

blauwtarwe,

vrouw jong, 

U 97,

van Combinatie Chantal & Erik uit Baarlo

Reserve kampioen Dwerghoenders

Rhode Island Red kriel,

rood,

vrouw jong,

F 96, 

van Combinatie Onze Eendjes uit Oostrum

Kampioen Konijnen

Duitse Hangoor,

chinchilla,

man oud, 

U 98

van Henk de Klein uit Leunen

Kampioen Konijnen C-klasse

Duitse Hangoor,

konijngrijs,

vrouw jong,

F 97,5

van Henk de Klein uit Leunen

Kampioen Cavia's

Cavia gladhaar,

zwart,

vrouw oud,

F 96,

van Marcel Hermens uit Sambeek

Kampioen Oorspronkelijke duif incl. Lachduif

Lachduif,

Wildkleur,

man oud,

F 96,

van Jan de Klein uit Leunen

Kampioen Oorspronkelijke Watervogel

Hottentottaling,

wildkleur,

man oud,

U 97, 

van Combinatie Onze Eendjes uit Oostrum

Kampioen Gedomesticeerde Watervogel

Kwaker,

wit,

vrouw oud,

F 96, 

van Combinatie JaDaMaCh uit Sambeek

Kampioen Sierduiven

Oosterse Roller,

dun,

man jong,

96,

van Ton Daniëls uit America

Voor wie de uitslag van alle dieren wil bijkijken kan hieronder op de knop drukken om de catalogus van deze dag in PDF te kunnen inkijken.

Er worden nog twee leden vanwege een jubileum lidmaatschap gehuldigd.


Ook de gastvrouw en gastheer worden op gepaste wijze bedankt.


Voor we het goed beseffen is de dag alweer voorbij. Als alle dieren zijn uitgekooid, volgt  snel het afbreken van de inmiddels lege hokken. Het is heel wat anders dan een grote Peelhorstshow en wederom staan we ervan te kijken hoe snel alles op wagens en in de busjes zit. Op naar de opslag. 


Het was een leuke en geslaagde dag. 


Voorbereidingen Clubshow

04-10-2020

Zoals te lezen is op de site van de Peelhorstshow zal deze dit jaar geen doorgang vinden. Onder de leden is toch behoefte om iets te doen. Zij hebben met zorg eind vorig jaar hun ouder dieren gekozen. In het vroege voorjaar de kuikens geboren zien worden en met zorg op laten groeien. Dan kriebelt het toch om graag een oordeel van een deskundige te horen wat zij ervan vinden. Vele open shows zijn geannuleerd en zitten wat haken en ogen aan. Om toch de dierbare dieren een oordeel te laten krijgen is een beperkte eendags clubshow op poten gezet. Beperkt want wie zich niet heeft opgegeven zal niet meer welkom zijn om aan de huidige RIVM regelingen te kunnen voldoen. Uiteraard is via Facebook en deze site toch nog iets van de organisatie mee te krijgen. 

Een ruime lokatie is gevonden om de dag door te kunnen brengen. Op deze zondagmorgen gaan twee ploegjes aan de slag. Een aantal gaat de materialen laden in de opslag terwijl de andere ploeg wat poetswerk verricht op de lokatie zelf. Nog voor het middaguur geslagen heeft zijn beide ploegen klaar en komt de eerste aanhanger de loods in rijden. 

Voor het opbouwen begint drinken we nog even gezamenlijk wat koffie.  De handen worden weer uit de mouwen gestoken en het opbouwen kan beginnen. Heel wat anders dan dat we gebruikelijk gewend zijn. In no time staan de kooien overeind, ontsmet, voorzien van afscherming, drinkensbak en strooisel. Tot slot worden ze nog voorzien van een hoknummer.  Tafeltjes voor de aanwezige zaterdag zijn opgezet en stoelen staan gereed. Ook andere voorzorgsmaatregelen ivm Covid 19 staan gereed om in gebruik te nemen.

Hoewel de middag nog even door zal gaan zijn wij er al helemaal klaar voor.  Laat de dieren zaterdag maar komen. 


Oorspronkelijke duiven door Rene van de Kerkhof

10-03-2020

Na de vergadering in maart hebben we Rene van de Kerkhof uitgenodigd om een bespreking te verzorgen over oorspronkelijke duiven. Rene heeft een PowerPoint presentatie gemaakt. Een speciale aandacht voor de diamantduif. Op het eind heeft hij nog een kwisje in petto om onze aandacht bij zijn verhaal te houden en hoeveel hebben we daarvan opgeslagen?

Rene hield een heel verhelderend verhaal. De erkende kleurslagen kwamen voorbij een hoe kun je ze herkennen. ook de overige oorspronkelijke duiven komen even aan de orde en waar ze bijhoren. Hoewel het vanwege de uitbraak van Corona al een stuk rustige was op de vergadering dan we normaal gewend zijn, was het een hele leerzame avond geworden en was deed iedereen zijn best om maximaal te scoren met de kwis. 

Rene bedankt voor de leerzame avond.


Jubilarisen

11-02-2020

Februari wordt standaard de jaarvergadering gehouden. Naast de gebruikelijke terugblikken op het afgelopen jaar worden ook de jubilarissen gehuldigd.

Dit jaar hebben we er een paar. Helaas is niet iedereen aanwezig. 

Willem Pijnenburg is 25 jaar lid van PSV.  Daar had hij even niet op geteld dat hij gehuldigd zou worden. Maar we tellen alle lidmaatschapsjaren mee. Dus ook de jaren die hij eerder lid is geweest in het verleden. Des te leuker om ze even in het zonnetje te zetten. Iedereen kent Willem. Al was het maar vanwege de rondvraag bij elke vergadering. Hij heeft altijd wel wat. En dan in positive zin. Vaak deelt hij ervaringen of is juist op zoek naar de ervaring van andere. Willem is een man met kennis en ervaring en leert nog altijd maar graag wat bij. Die ervaring en kennis zet hij ook in voor de vereniging op diverse vlakken. Een man die ondanks zijn leeftijd nog volop ertegenaan gaat. Een fijne man om in de vereniging te hebben. De voorzitter overhandigd hem het daarbij behorende speldje.

Jurgen Wijnbergen inmiddels 26 jaar lid van PSV. Echter zijn prive leven is behoorlijk op zijn kop gezet en heeft afgelopen jaar veel aandacht gevraagd. Wij hebben hem uiteraard die ruimte gegeven. Dit jaar lukt het dan wel om hem in het zonnetje te zetten. Jurgen is dol op dieren. Niet alleen die binnen onze diergroepen vallen. Vele dieren mogen bij hem onderdak vinden. En dat is aanstekelijk. Zo is zijn zoontje ook een heel aantal jaren lid geweest in onze vereniging. Eerst was er de liefhebberij. Later werd het raszuiverfokken ook een dingetje wat mee ging spelen. Maar de liefhebberij staat zeker voorop. Jurgen is van doen. Zijn creativiteit kan hij los laten gaan op de aankleidingshoek op onze jaarlijkse show. Elk jaar verzorgt hij deze bijna op zijn eentje. Elk jaar is het weer een plaatje om te zien en geeft onze show zoveel meerwaarde. Hij krijgt van de voorzitter ook een speldje opgespeld. 

Tijdens de jaarvergadering werden ook de foto's van de clubkampioenen aan de eigennaar overhandigd. Hierbij een overzicht.P.S.V. Kwist

14-10-2020

Januari tijd voor wat anders na de korte vergadering. Vorig jaar was het alternatief voor een excursie goed gevallen. Dus dit jaar konden we een nieuwe versie tegemoet zien van P.S.V. Kwist.

In groepjes van maximaal 4 personen werden de diverse vragen aangaande onze hobby beantwoord. Er waren maar liefst 9 categorieën. De diverse diergroepen kwamen aan bod maar ook vragen over de vereniging zelf en wat algemene vragen en niet te vergeten de foto ronde. Dit keer 5 keurmeesters bij naam noemen en welke diergroep(en) ze mochten keuren als ook 5 dieren waarvan men ras en kleurslag wilde weten. Een brede kennis binnen de groep is dan uiteraard handig. 

Het bleef spannend tot op het laatste moment. De teams waren heel aardig aan elkaar gewaagd. De nummer 3 tot en met 1 scheelde elk maar een half punt. Uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn. 

Heren van harte gefeliciteerd met het behaalde succes!  


Brakels door Jan Schareman

10-12-2019

Onze Peelhorstshow is inmiddels afgerond. Het verslag hiervan treft u aan onder het kopje Peelhorstshow. In de decembervergadering is er dan weer tijd voor een iets leuks na het officiële gedeelte. Dit maal hebben we Jan Schareman uitgenodigd om ons wat meer te vertellen over zijn geliefde Brakels. 

Jan heeft zo al zo'n 40 jaar en kent dan ook nagenoeg alle ins en outs erover. Hij had een bespreking van een uur of 3 à 4 klaar liggen. Daar moest dus aardig in gesneden worden gezien wij niet zoveel tijd beschikbaar hebben. Aan de hand van een Powerpoint presentatie nam Jan ons mee in de verschillende facetten van de Brakel. We beginnen bij het ontstaan en de geschiedenis. Ook de veel op Brakel gelijkende hoenders worden even bekeken. De diverse kleurslagen worden besproken. Hoewel er maar 3 erkend zijn in Nederland zijn er vele kleurslagen meer te vinden en te bewonderen op de diverse shows in Europa zo bleek. Ook wat erfelijkheid en foktechnische ascpecten kwamen voorbij. De avond was zo gevuld en er werd met belangstelling naar geluisterd. 

We willen daarom Jan nogmaals bedanken voor deze leerzame uiteenzetting. 


Wereld dierendag

05-10-2019

4 Oktober is het wereld dierendag. In dat kader had de Welkoop in Sevenum wat extra activiteiten georganiseerd. Voor miss Maxima (het huiskonijn) was er ook extra gezelschap geregeld. Daarbij hebben we de Welkoop even geholpen. Met wat dieren uit de vele collecties van onze leden hebben we wat dieren voor deze bijzondere dag naar de winkel gebracht om de mensen hiermee kennis te laten maken. Het is een drukke dag geworden.  


Jongdierendag te Neer

18-08-2019

Samen met de verenigingen Neer, Helden, Venlo, Reuver en Born hebben we afgelopen zaterdag een leerzame en gezellige jongdierendag met barbecue gehad. Op de zorgboerderij in Neer hebben we een mooie lokatie om onze jonge dieren van dit jaar voor het eerst te laten zien aan mede liefhebbers en door een kritische blik van de keurmeester te laten bekijken. 

Nadat alle dieren zijn beoordeeld worden de beste van de dag nog even met zijn alle doorgenomen. 

Daarna volgt een goed verzorgde en gezellige barbecue met elkaar. En zoals het hoort ruimen we ook alles gezammelijk weer op. Tot slot gaan de dieren ook weer mee naar huis en mogelijk mogen ze nog vaker mee op uitstapje om met hun pracht te mogen showen. 

Onderstaande foto's geven een mooie impressie van de dag.

Het was weer en zeer geslaagde dag. 


In Memoriam

06-08-2019

Ger Saris

Met het overlijden van Ger Saris in de nacht van zondag op maandag hebben wij een gewaardeerd lig verloren. Ger was er bij in de vroege uurtjes van onze vereniging. Reeds in het jaar van oprichting werd Ger lid en bleef dat tot 1970. Daarna heeft hij onze vereniging een paar jaartjes verlaten.  20 Jaar later meldt hij zich echter weer opnieuw aan. Ook dit keer fokt hij zijn geliefde Java's. Dit doet hij  in combinatie met dhr Heier. Samen vormen ze de combinatie HeSa. Echter vergt over de daarop volgende jaren de reuma zijn tol en gaat de verzorging van de dieren steeds slechter. Ger moet de dieren opzeggen. De hobby blijft echter en zet zich in waar dat mogelijk is. Zo treed Ger toe tot het bestuur en wordt penningmeester. Zo weet hij toch betrokken te blijven en zich nuttig te voelen voor de mooie hobby van ons allemaal. Hij helpt de (Tentoonstellings)secretaris waar dat kan en gewenst is. Zo verzet hij veel werk voor de vereniging. Dit wordt gewaardeerd en daarvoor wordt hij lid van verdiensten. Na elke tentoonstelling ging het vaak slecht met hem omdat hij teveel van zichzelf vraagt en een ziekenhuis ziet hij steeds vaker van binnen. Het vraagt veel van zijn gezondheid die dan ook steeds verder achteruit gaat. Maar als het kan is hij er zeker bij. Hij bezoekt vergaderingen als het kan en ook de laatste Barbecue is hij er nog bij. Het hokbezoek er aan voorafgaand is helaas niet meer voor hem weggelegd. ........ En nu is hij er niet meer.

Ger was een levensgenieter. Geniet nu het nog kan. Hij klaagde niet maar was zeer gezellig en behulpzaam. We zullen hem missen. Ger bedankt voor alles!


Hokbezoek en Barbeceu 

22-06-2019

Traditioneel wordt de laatste vergadering voor de zomer verruild voor een hokbezoek bij enkele leden met aansluitend een gezamelijke barbeceu.

Dit jaar geen uitzondering. Zaterdagmiddag rond de klok van 16:00 verzamelen we ons bij het eerste adres van dit jaar. Dat is bij de familie de Klein in Leunen. Vader Jan als zoon Henk zijn beide lid en al vele jaren actief in de kleindierwereld. Hoewel ze niet uitzonderlijk veel ruimte hebben en midden in het dorp wonen, hebben ze toch heel wat dieren keurig weten te huisvesten. Allemaal even netjes verzorgt. Kijk zelf maar even mee


Na we uitvoerig bij de familie de Klein hebben kunnen rondkijken en alle vragen die er waren hebben kunnen stellen gaan we door naar Venray. Daar komen we aan bij ons jongste seniorlid, Thijs Jeuken. Een heel andere omgeving. Eerst wordt de gigantische automaat van vaders bedrijf bekeken. Aanwezig de producten van het seizoen. Asperges en Aarbeien. We lopen verder achter en treffen daar een mooie grote dierweide waar de diverse hoenderachtige naar hartelust kunnen rondscharrelen. Daar tegenover een helemaal nieuw gebouwd kippenhok. Speciaal voor de hoenders waar Thijs graag verder mee wil fokken. En hij heeft er al heel wat rondlopen. Van klein naar wat groter en nog wat groter. 


Tot slot gaan we naar Oostrum naar de familie van Bracht. Ook weer een doorgewinterde fokker. Dit maar van met name sier- en watervogels maar sinds enkele jaren wordt er ook serieus gefokt met de Red island Red hoenders. Grote vijvers in de verblijven dit maal om de dieren van voldoende zwemwater te voorzien. Elk fazantenkoppel heeft zijn eigen ren met nachtverblijf. Ook hier is al volop gefokt met de dieren en komen ze nog uit het ei tot bijna volwassen dieren. Een aardigheid om rond te kijken.


Na de rondleiding strijken we neer in de daar aanwezige "bar" waar we op ons gemak kunnen zitten en kletsen. Ondertussen is ook de barbecue ontstoken en kunnen we ook nog lekker genieten van een zelf samen gestelde maaltijd. Het is nog lang gezellig voordat iedereen weer richting huis gaat. 

Volgend jaar weer!


Workshop Kippen houden afgelast.

22-06-2019

Wegens te weinig aanmeldingen gaat de workshop Kippen houden helaas niet door in 2019.


Hoe gaat dat in de professionele sector?

14-04-2019

Na de vergadering hebben we Dennis Tros uitgenodigd om ons mee te nemen in de professionele sector van de de kippenhouderij. Aan de hand van een PowerPoint Presentatie neemt hij ons mee naar de diverse betrokken partijen. Wat de dieren te eten krijgen en hoe ze gehuisvest worden. De basis is bij de meeste wel bekend maar er worden ook diverse nieuwtjes verteld. Het was een boeiende avond en zeker leerzaam en de moeite waard om een kijkje bij de professionele sector te kijken.Paaskuikentjes in de Locht

22-04-2019

Elk jaar worden we uitgenodigd om in streekmuseum de Locht in Melderslo ons te komen presenteren met een aantal paaskuikentjes. Elk jaar weer een giga trekpleister voor alle bezoekers van het museum. Sommige blijven uren zitten en kunnen geen genoeg krijgen van dit kleine spul. Wie kan er niet tegen deze de lieflijkheid van deze donsballetjes. Naast een heel aantal kuikentjes is er ook gezorgd voor een broedmachine waar je de kuikentjes uit het ei kunt zien komen. Uiteraard werden enventuele vragen zo goed mogelijk beantwoord door een van onze leden die een oogje in het zeil hielen en de kuikentjes zoveel mogelijk verzorgden. Kun jij je iets mooiers voorstellen met pasen? Hieronder een kleine inpressie.Een kijkje in het reilen en zeilen van de postduif door Thijs Lenssen

09-04-2019

Na de ledenvergadering praat Thijs Lenssen ons bij over de hobby van de postduivenliefhebberij.

We krijgen een boeiend verhaal te horen hoe deze duiven worden gehouden, getraind en al wat er meer bij komt kijken. Hij heeft enkele duiven bij en ook wat atributen om een en ander te kunnen demonstreren. We hebben een boeiende avond gehad die gemakkelijk nog enkele uren had kunnen duren als het aan Thijs had gelegen. 


Thijs bedankt.


Vlaamse Reuzen door Henk de Klein

12-03-2019

Tijdens de ledenvergadering van 12 maart kreeg Desiré van Langeveld alsnog haar certificaat met foto van het winnende dier op onze Peelhorstshow overhandigd. Zij kreeg deze overhandigd door onze tentoonstellingsvoorzitter Wien Vullings.


Na het officiële gedeelte kreeg Henk de Klein het woord om ons meer te vertellen over Vlaamse Reuzen. We hebben binnen onze vereniging enkele liefhebbers van deze dieren en zij hadden dan ook enkele dieren meegenomen om te bespreken. Aan de hand van deze dieren werd ons veel bijgebracht omtrent dit ras en de meegenomen kleurslagen. Het was weer een leerzame avond.

Henk bedankt voor deze gelaagde avond. 


Logeren bij Miss Maxima

22-02-2019

Dieren van leden van onze vereniging gaan om beurten logeren bij Miss Maxima. Miss Maxima is het huiskonijn van de Welkoop in Sevenum. Tot voor kort had zij gezelschap vaan heel wat andere dieren in de winkel. Die kwamen en gingen met klanten weer mee naar huis. Nu is het stil in de winkel en eenzaam voor Miss Maxima. De Vlaamse reus zit wat alleen. Zij heeft dan wel een geweldig nieuw onderkomen gekregen in de vorm van een Hooiberg maar toch blijft het alleen als de winkel is gesloten voor het publiek. Om hier wat aan te doen werken Welkoop Sevenum en onze kleindiervereniging samen. Elke maand brengen we andere logees naar Miss Maxima. Daar houden ze elkaar gezelschap en kan het publiek telkens van wat andere dieren genieten en kennismaken. Om ze op de hoogte te brengen is er een kleine beschrijving van de aanwezige dieren aanwezig in de hooiberg. Afgelopen woensdag zijn de eerste logees afgezet bij Miss Maxima. Het zijn dit keer Sabelpootkrielen in de kleurslag okergeel wit gepareld. We wensen Miss Maxima en de Sabelpootkrielen veel plezier samen.


Jaarvergadering

12-02-2019

Februari is de maand waarin we onze jaarvergadering organiseren. Zoals gebruikelijk wordt iedereen verwelkomt met een stukje vlaai en wat te drinken. Dat gaat er altijd wel in.

Een lekker stukje vlaai met wat te drinken
Een lekker stukje vlaai met wat te drinken
Diverse vaste bezoekers ontbraken helaas
Diverse vaste bezoekers ontbraken helaas

De opkomst is wat minder dan we van andere jaren gewend zijn. Er zijn enkele vaste bezoekers die juist deze vergadering helaas niet aanwezig konden zijn. Gedurende vergadering komen de gebruikelijke jaarverslagen aanbod en worden middels een Power Point presentatie aan ons voorbij. 

We vergeten ook onze jubilarissen niet. Dit jaar hebben we er twee. Helaas was ook hiervan een niet aanwezig tijdens de vergadering. Hem zullen we bij de eerste aanwezigheid alsnog huldigen. De andere jubilaris is Jan Custers. Reeds 25 jaar lid van onze vereniging. Voorheen groot liefhebber van siergevogelte en vaak net iets apartere als de meeste in hun volières hebben zitten. Helaas is dat heden te dagen voor hem niet meer mogelijk. Jan komt verder vaak overdag helpen met het opbouwen van de tentoonstelling. Zo draagt ook hij een steentje bij aan het doen slagen van onze jaarlijkse show.  De voorzitter feliciteert hem met deze mijlpaal en spelt Jan het daarbij behorende speldje van onze vereniging op. 

Jan gefeliciteerd!

Elk jaar is of zijn er enkele bestuursleden die (her)kozen moeten worden. Dit maal was de beurt aan Jacky Theelen-Thissen en Heidi Selten. Jacky is bestuurslid en heeft ook het ringencommisariaat onder zich. Heidi is Penningmeester en 2e secretaris. Beide dames stellen zich herkiesbaar. Zonder enige stem tegen worden beide dames door de vergadering herkozen. 

Dames gefeliciteerd.

Tot slot is het de beurt aan de Tentoonstellingsvoorzitter. We hebben nog een aantal prijzen als clubkampioen uit te reiken. Zo verkorten we de prijsuitreiking tijdens onze show en worden de leden nog een extra in het zonnetje gezet. 

Alle clubkampioenen gefeliciteerd!Overlijden Piet Poels

17-01-2019

Bij deze willen wij u op de hoogte brengen van het overlijden van ons lid Piet Poels.  

Piet was reeds sinds 1976 lid van onze vereniging. Heeft zich tot enkele jaren geleden volop ingezet bij de opbouw en tijdens onze show. Ook was hij vaste bezoeker van onze vergaderingen tot het niet meer ging. Jarenlang hebben we de Piet Poels prijs kunnen uitreiken die door hem geschonken was en toegekend werd aan een jeugdlid. Later werd deze ingezet als stimuleringsprijs. Piet overleed 14 januari op 86 jarige leeftijd. P.S.V. Horst e.o. Kwist

08-01-2019

Na een zeer korte ledenvergadering was het tijd voor wat ontspanning. Dit keer geen dierbespreking of andere lezing. Dit keer is er door een drietal leden een kwis in elkaar gezet. De kwis bevatte allerhande vragen die betrekking hadden tot onze hobby. In totaal waren er 9 rondes. In groepjes van 3 à 4 personen werd de strijd gestreden. Uiteindelijk wist 1 team de meeste punten te scoren en werd daarmee de winnaar van de kwis 2019.  


Stand bij Ons Genoegen

25-11-2018

In het weekend van 23 tot en met 25 november hield vogelvereniging Ons genoegen uit Horst haar jaarlijkse internationale tentoonstelling. Hier mochten wij ook een kleine stand opzetten ter opluistering van de show. Zo kunnen de liefhebbers van vogels ook een glimp opvangen van de iets grotere dieren die als hobby gehouden kunnen worden. Er is een poging gedaan om van alle diergroepen een vertegenwoordiger te laten zien. Dat is heel aardig geluk. Het was een mooie show en de samenwerking heeft ook dit jaar weer erg goed verlopen. Wij hopen hun volgend jaar weer op onze Peelhorstshow te mogen begroeten met een kleine collectie uit hun dierenbestand. 


Europees Kampioen!

10-11-2018

Een aantal van onze leden zijn naar de Europashow in Herning, Denemarken. Een gezellig groepje dat het er prima naar hun zin heeft. 

De ingezonden dieren hebben het ook prima gedaan. Er zijn er zelfs twee die zich de Europees kampioen van het ras mogen noemen. De Bielefelder maakte tevens deel uit van een 4 tallige collectie welke zich Europameister mag noemen. 


Ras: Bielefelder
Kleurslag: Koekoek roodpatrijs
Geslacht: vrouw jong
Predicaat: ZG 95
Eigenaar: Willy Gooren uit Oploo

Ras: Sulmtaler
Kleurslag: Tarwe
Geslacht: vrouw jong
Predicaat: U 97
Eigenaar: Combinatie Chantal en Erik uit Baarlo

Allemaal gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!


Jongdierendag 2018

11-08-2018

Voor het tweede jaar namen leden van P.S.V. Horst e.o. deel aan de gezamenlijke jongdierendag welke georganiseerd werd door de Sportfokkers Neer e.o. 

Om 9 uur was iedereen welkom op het zorgboerderij klooster keysersbosch te neer. Nadat de dieren in de kooien zijn geplaatst kan de keuring onder toezicht van iedereen plaatsvinden. Een levendige en leerzame ochtend volgt. Daar is ruimte voor overleg en verruimen van inzichten. Als alle dieren grondig zijn bekeken worden de winnaars bekend gemaakt. Hierbij had Wien Vullings het mooiste aanwezige hoen. Dan breekt het moment aan dat de innerlijke mens ook wel wat lust en is er een aansluitende barbecue. Het is prachtig weer en het is een goed verzorgde barbecue. De middag vorderde snel als het zo gezellig is. Als de maag is gevuld wordt het tijd om de dieren weer mee naar huis te nemen. Ze worden weer zorgvuldig ingeladen. Nog even mee helpen om de hokken op te ruimen en na een laatste drankje is er dan een einde gekomen aan een zeer geslaagde dag. Onze dank gaat dan ook uit naar de zustervereniging in Neer voor de goede organisatie en hun gastvrijheid. 

Hieronder een foto impressie van de dag.


Hokbezoek en BBQ

02-06-2018

De laatste vergaderdatum voor de "vakantiestop" wordt traditioneel verruilt voor een informatieve en gezellige zaterdagmiddag/avond hokbezoek met aansluitende barbecue. We starten met het hokbezoek. Dit keer gaan we naar ons lid Toon van Rens. Toon zit al van de luier in het pluimvee. Wie niet in zijn dorp dat bekend staat om zijn kippenhouderij. Heel veel kippen treffen we echter niet aan. Wel een geweldig mooie tuin met aansluitende dierweide. In de weide lopen diverse dieren met de prachtigste veren. Hieronder een indruk van wat we aantroffen bij Toon.

Daarna gaan we verder naar combinatie 't Vogelke. Zij hebben een profesionele parkietenfokkerij en voor de hobby uiteraard ook andere dieren met veren. De fokkerij heeft zeker op veel leden veel indruk gemaakt en fantastiche om te zien hoe een en ander in zijn werk gaat. Ook de prive collectie mag gezien worden. Ook hiervan een kleine foto reportage.

We gaan niet weg want ook hier vind onze jaarlijkse barbecue plaats. Zoals altijd keurig verzorgd. Het weer was uitstekend en konden buiten dan ook genieten van het heerlijke eten en ondertussen gezellig met iedereen keuvelen. Nog enkele foto's dan.

Het was weer een zeer geslaagde dag.


Workshop kippen houden

05-05-2018

Eerder kondigde we aan dat we een workshop kippen houden organiseerde. Deze heeft intussen plaatsgevonden met een aantal bijzonder geïnteresseerde cursisten. We begonnen op 24 april met een theorie avond. Daar kwam van alles over het houden van kippen voorbij en konden de eerste vragen worden gesteld. Tevens kreeg men een brochure met veel informatie over het houden van kippen. Omdat theorie vaak maar zo theoretisch is spreek de praktijk vaak meer tot de verbeelding. Daarom vond op 5 mei een praktijk ochtend plaats. Een drietal sprekers leiden de deelnemers van het kippenhok naar de tuin met sier en watervogels richting de broedruimte en het terras. De deelnemers waren zeer enthousiast over de geboden cursus. Hieronder een indruk van de workshop.


Workshop kippen houden bij steekomroep Reindonk

14 april 2018

P.S.V. Horst e.o. organiseert 24 april en 5 mei een workshop Kippen Houden. Om dit ook bij de mensen bekent te maken zijn we op bezoek geweest bij de streekomroep Reindonk.  In het radio programma Wiekendproat kregen we de gelegenheid om dit te doen. Hieronder het radiofragment.

Of ga naar Radio Reindonk via onderstaande link en start Wiekendproat van 14 april 2018 om 17:00. Vanaf 13 minuut en 20 seconden start het intervieuw.

https://www.reindonk.nl/radiogemist/overzicht?radio_date=14-04-2018&radio_search=

We willen steekomroep Reindonk bedanken voor deze gelegenheid.

Wilt u meer weten over de Workshop Kippen Houden. Kijk dan rechts boven bij Workshop Kippen houden of klik hier. Opgeven voor de workshop kan hier ook.


Nacht van het dorp

12 april 2018

Op zaterdag 21 april wordt er in America de nacht van het dorp georganiseerd. Verenigingen, maatschappelijke organisaties, instellingen en mensen met een leuke hobby uit America worden uitgedaagd om hun eigen deuren open te zetten voor de inwoners van hun dorp (en omgeving).

Ton Daniëls en Wien Vullings nemen deel namens onze vereniging. Bij Ton thuis worden de belangstellende ontvangen. Wien zal aantal van zijn zijdehoenders meenemen naar Ton om ze daar aan het publiek te laten zien. Bij Ton kun je zo de hokken in lopen waar zijn Rollers (een sierduiven ras) een goed onderkomen vinden. Beide heren zullen de ins en outs over het houden van deze dieren aan ieder die het wil horen met veel passie vertellen. Voor vragen kunt u uiteraard ook bij hen terecht. 

Wanneer: zaterdag 21 april 2018 tussen 17:00 en 22:00

Lokatie: Griendtsveenseweg 39 America 

We wensen beide heren veel succes met deze activiteit en hopen op veel belangstellende.


Ivo Tresinie

10 april 2018

De ledenvergadering wordt zo kort mogelijk gehouden, want we hebben een interessante spreker vanavond die naar verluid dagen aan een stuk kan vertellen over broeden en al wat daar mee samenhangt. Iedereen werkte mee en dus kon Ivo Tresinie, onze spreker van vanavond, optijd van start met zijn verhaal. Na een korte introductie van hemzelf begon hij zijn verhaal dat dit eigenlijk onderdeel was van een 5 avondse cursus elk meer dan 6 uur durend. Kortom we gaan het hele verhaal vanavond nooit horen. We merken vanzelf hoever we komen. Onderwerpen als het bewaren van eieren, de versheid van de eieren, het schouwen ervan, wat noteert men van de eieren, bij welke temperatuur en luchtvochtigheid broed men, etc etc. Vol passie verteld hij erover. Hij weet zijn visie ook erg goed te onderbouwen. Daarmee weet hij ons allen te verbazen met wetenswaardigheden die ons niet bekend zijn of juist zijn wijs gemaakt. 

Het was dan ook niet raar dat de avond wat later is uitgelopen dan gebruikelijk. Tot het laatste moment wist hij het luisterend oor te behouden. We zullen hem nogmaals een keer moeten uitnodigen. Ivo bedankt voor deze zeer boeiende avond.


Paaskuikentjes 

2 april 2018

Wederom hadden we dit jaar ook weer voor paaskuikentjes gezorgd bij streekmuseum de Locht. De eieren werden ruim van te voren ingelegd zodat de kuikentjes rond de paasdagen (elke dag een aantal eieren dus) uit zouden komen. En het is weer gelukt. Vrijdag waren de aller eerste reeds geboren. Zaterdag volgde er meer. Zondagmorgen werden ze naar de Locht gebracht samen met de broedmachines en de eieren die daar nog inzaten. En de bezoekers van het museum konden de kuikentjes komen bekijken en even mee knuffelen. In de broedmachines zagen ze de nieuwkomers uit het ei kruipen. Met vragen konden ze terecht bij een van onze leden die alles in goede banen leiden en voor de kuikens zorgden. Groot en klein genieten elk jaar weer van dit nieuw leven. Het is vaak te verleidelijk om even zo'n pril leven in de handen te mogen houden. Er werd volop genoten. Ook tweede paasdag was het net zo'n feestje. We kunnen weer terug kijken op paar geslaagde paasdagen. Hieronder een sfeer impressie.

Bezoek Noabere

20 maart 2018

Hans Pauwels en Piet van Bracht zijn met wat kippen en kuikentjes naar de Noabere in Sevenum geweest. De Noabere is een dagopvang voor mensen met één of meervoudige beperking. Deze leden zijn samen met Peter Drissen van vogelverening Ons Genoegen uit Horst op het verzoek van de Noabere ingegaan om de mensen kennis te laten maken met wat dieren. Hiervoor zijn de rustigste kippen uitgezocht. Zo kunnen de mensen de dieren aaien en knuffelen. Voor de een is een kip toch wel heel wat en ziet daar vanaf en houdt het bij een kuikentje. Één ander verlegt zijn grens wel wat en doet de poging om eens een kip te aaien. Ieder geniet op zijn eigen manier van de aanwezige dieren en de uitleg die erbij gegeven wordt. Na ruim een uur wordt het tijd voor wat rust bij mens en dier. Hans en Piet bedankt dat jullie dit voor deze mensen hebben willen verzorgen. Hieronder enkele foto's van deze bijzondere bijeenkomst. 

Huldiging Henk Obers

13 maart 2018

Jubilarissen worden standaard tijdens de jaarvergadering in het zonnetje gezet. Helaas kon Henk Obers de jaarvergadering niet bijwonen. Daardoor konden wij hem niet huldigen. Zoals vertrouwd was dit keer Henk wel weer aanwezig. Hij bezoekt vrij trouw de vergaderingen van onze club. Ook bij excursies is Henk vaak van de partij. Hij heeft een brede interesse. Dat is achter zijn huis ook wel waarneembaar. Naast de dieren die ons wel bekender voorkomen zijn er Lama's, kleine schapen en onder andere Nadoe's te vinden. Stel maar gerust een kleine dierentuin. Een pracht als je alles zo door de weidse weide ziet lopen. Henk is nooit echt van het tentoonstellen geweest. Toch kunnen we stevast op zijn hulp rekenen tijdens onze tentoonstelling. Henk is ruim optijd aanwezig en weet door de jaren heen heel goed wat er allemaal moet gebeuren. Iets waar iedere vereniging wel blij van wordt. Zo wordt er veel werk verzet in korte tijd. We zijn dan ook blij dat we Henk al 25 jaar in ons midden mogen hebben en op zijn steun kunnen rekenen! Na het toespraakje van de vice voorzitter kreeg Henk dan ook het daarbij behorende speldje van de vereniging opgespeld. Daarmee waren we nog niet klaar. Henk is namelijk tevens 25 jaar lid van de bond. Eerst NHDB en nu dus KLN. We hadden de daarbij behorende versierselen aangevraagd en die kreeg hij dus ook opgespeld en de oorkonde werd overhandigd. 

Henk nogmaals van harte gefeliciteerd! 


Dierenarts op bezoek

13 maart 2018

Na het officiele gedeelte van de ledenvergadering is het tijd voor een spreker. Dit keer hebben we Dierenarts en docent Anouska Heinemans uitgenodigd om wat over ziektes te vertellen. Dat heeft ze dan ook keurig gedaan. Niet specifiek maar over ziektes. Met name de veroorzakers van. Hoe zien ze eruit (moet je je dat voorstellen) hoe gedragen ze zich en wat is er tegen te doen. Wat kun je in het algemeen doen om je dieren gezond te houden. Uiteraard kon men ook met specifieke vragen komen die naar beste kunnen (de dieren zijn niet aanwezig voor onderzoek) te beantwoorden. Ze slaagde erin om zeer eenvoudig en beeldend alles uit een te zetten. Hierdoor was het goed door iedereen te volgen en had ze ook een luisterend oor. Wederom kunnen we van een geslaagde avond spreken. 


Jaarvergadering

20 februari 2016

Februari is de maand waar de jaarvergadering wordt gehouden. Deze begint met een stukje vlaai en een consumptie ten kosten van de vereniging. Er is weer een mooie opkomst en het zaaltje is dan ook weer goed gevuld. De secretaris doet haar jaarverslag met een mooie presentatie op powerpoint en de penningmeester volgde haar op met het financieel verslag.

De jaarvergadering is ook het moment om de jubilarissen binnen de vereniging te huldigen. We hebben er dit jaar 2. Helaas heeft er 1 zich afgemeld voor de vergadering en dus blijft er nog 1 over voor deze vergadering. 

Thijs Lenssen is reeds 25 jaar lid van PSV en tevens 25 jaar lid van de NBS. Thijs is een vervend liefhebber van sierduiven. Ook Kippen hebben wel eens op zijn erf mogen rondscharrelen, maar de sierduiven zijn gebleven. Met deze duiven bezoekt hij regelmatig diverse tentoonstellingen. Altijd om te kijken of zijn U waardige dieren ook zo beoordeeld worden door de keurmeester. Helaas is dat nog niet gelukt maar het gaat de goede kant op. De aanhouder wint....je komt er nog wel! Thijs zet ook zijn schouders onder de vereniging. Zo heeft hij meer dan 10 jaar deelgenomen in het bestuur. Als vice voorzitter en later volgde hij Hub Janssen op als voorzitter. Bij zijn aftreden werd Thijs al benoemd tot Ere-voorzitter. Nu neemt hij nog deel in de diverse commissies en waar nodig kan de vereniging ook een beroep op hem doen. De voorzitter speld hem met trots dan ook de verenigingsspeld voor 25 jaar lidmaatschap op. Thijs gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal. 

Verder worden de Clubkampioenen nog eens in het zonnetje gezet door het erecertificaat wat bij dit kampioensschap hoort hier te overhandigen.


Excursie Feed Design Lab

9 januari 2018

De ledenvergadering van januari heb ik vervangen voor een excursie bij Feed Design Lab in Wanssum. Bij het horen van de naam gaat er niet direct een lampje branden wat daar allemaal zal plaats vinden. Het is ook lastig om het in een paar woorden te beschrijven. We zullen hier een poging wagen. 

Feed Design Lab is gericht op verbetering van diervoeders. Zowel de landbouwhuisdieren als de gewone huisdieren. Zij stellen kennis, materiaal etc ter beschikking om nieuwe dingen uit te testen. Daarvoor hebben zij een kleine diervoederinstallatie staan om kleine hoeveelheden diervoer te kunnen produceren. Er zijn vele variabele denkbaar. Grondstoffen, verwerkingsprocedure, installatie zijn maar enkele waar men in kan variëren en uitproberen. Kennis die daarmee opgedaan wordt kan gedeeld worden met deelnemende partners maar kan ook geheim blijven voor de opdrachtgever van het experiment. Deelnemende partners zijn er uit diverse branches. Voor de hand ligt de veevoeder industrie maar ook de machinebouwers of opleidingsinstituten zijn een van de vele deelnemers. Kortom er kan heel veel gebeuren daar. Je krijgt een kijkje in de mogelijke toekomst. Innovatief staat uiteraard hoog aangeschreven. 

Wij zijn dan ook zeer vereerd in dit bedrijf een kijkje te hebben mogen nemen. Ook wij hadden de uitleg nodig waar we eigenlijk op bezoek kwamen. Dat werd keurig uitgelegd door mevrouw Trudy van Megen directeur van Feed Design Lab. Uiteraard hebben we ook een kijkje mogen nemen in de proeffabriek zelf.

Niet wetende wat ons te wachten stond kijken we met voldoening terug naar deze zeer interessante excursie. Erkenning nieuw kleurslag

20 december 2017

Frank en Jacky Theelen-Thissen fokken al jaren gebaarde zijdehoenders in de kleur zwart. Ongeveer 5 jaar geleden zagen ze de kleur chocolade en die vonden ze allebei schitterend. Ze gingen toen de uitdaging aan. Afgelopen jaren hebben ze heel veel kuikens hiervan gefokt waarvan er maar enkele over bleven om mee verder te gaan. Ze hebben moeten selecteren op slechte vleugels, teenstand en kammen, zijdevederigheid en natuurlijk de kleur. 

Naar hun gevoel hebben ze dan nu eindelijk een mooi zijdehoen gefokt. Hun inzet is dan ook beloond en nu zijn ze eindelijk erkend.

Wij willen Frank en Jacky van harte feliciteren met het behalen van dit mooie resultaat! Nu nog veel succes om ze onder de mensen verspreid te krijgen. 


Dakkonijn

17 september 2017

De vereniging wordt benaderd door iemand die een groen dak heeft maar deze teveel gras bevat. Hij heeft gehoord dat een konijn op het dak een oplossing voor dat probleem zou kunnen zijn. Hij wil weten of wij leden hebben die aan dit experiment wil deelnemen. Hierop heeft een van onze leden zijn medewerking verleend. De eerste poging werd snel afgebroken door roofdieren. Een tweede poging lijkt meer succes te hebben. Al geruime tijd brengt het konijn nu zijn leven door op het dak. Er is voor hem schuilgelegenheid gecreëerd en uiteraard wordt er goed voor hem gezorgd. 


Zee-eenden

12 september 2017

Na de officiële vergadering waar we veel hebben doorgenomen over de aanstaande Peelhorstshow was er nog even tijd over voor een presentatie over Zee-eenden. Toon Selten had hier een mooie PowerPoint presentatie voor in elkaar gezet. Hij laat diverse eenden die veelal op zee leven de revue passeren. Op een gegeven moment moeten we stoppen gezien het laat op de avond wordt. Toon zal de presentatie bij een andere gelegenheid voortzetten. Tot zover was het een interessante avond.


Gezamelijke jongdierendag

19 augustus 2017

Vandaag gezamenlijke jongdierendag gehad. Voor ons de eerste deelname in combinatie met de verenigingen; De sportfokkers Neer, Onder ons Helden, de Pionier Reuver en de Eendracht Venlo. Er deden maar liefst 12 eigen leden mee aan deze jongdierendag. Deze brachten gezamelijk 85 dieren naar Neer. Als nieuweling is het even wennen natuurlijk maar we kennen elkaar al langer en de dag verliep dan ook zeer gezellig ondereen. De meegebrachte dieren uit Horst waren zeer veel belovend. Zo had Henk de Klein het beste konijn. Comb. JaDaMaCh de beste cavia en Comb. Onze Eendjes de beste watervogel. Daarnaast hadden Willem Pijnenburg en Wien Vullings het beste dier vd keurmeester. Een feestje waard? Wat maakt het uit de barbecue was reeds aansluitend geregeld. Daar werd naar harte lust nagekeuveld over de deze geslaagde, gezellige en leerzame dag. 


Hoe fok je Sulmtalers optima forma.

15 augustus 2017

Na het officiele gedeelte van de ledenvergadering heeft Chantal Gubbels-Theelen ons meegenomen in het wel en wee van het fokken van Sulmtalers. Daarvoor had ze diverse hennetjes en haantjes meegenomen. Oud en jong. Aan de hand van deze dieren doet ze haar verhaal. Om haar verhaal wat te onderbouwen en bij te zetten heeft ze alles keurig uitgewerkt op een PowerPoint precentatie. Als ze even handen te kort kwam had ze een lieftallige assistent in de vorm van Erik Gubbels. Het was een intresante en leerzame avond om van een ras de moeilijkheden te ondekken en hoe je met fokker er rekening mee kunt houden.


Nieuwe Website

Het is tijd voor een vernieuwde website. Hier hebben en wordt hard aan gewerkt. Nieuwe website met oud nieuws is geen nieuws dus beginnen we met een schone lei. Binnenkort treft u hier nieuwtjes uit onze vereniging aan.