Gezamelijk vervoer

Hoe gaat dat in zijn werk

Om zoveel mogelijk de dieren gezamenlijk naar de diverse shows te brengen, wordt binnen onze vereniging de volgende richtlijn gehanteerd.

Per show wordt 1 contactpersoon/vervoerder vastgesteld. Dit gebeurt in de ledenvergadering voorafgaand aan de betreffende show. Ook de verzamelplaats(en) en tijdstip van vertrek worden daarbij in overleg afgesproken.

Leden die hiervan gebruik willen maken, dienen dit tijdig te melden aan de vervoerder, zodat deze ook weet wat hij kan verwachten. Dus tijdig aanmelden!!

Er mag altijd een fokker mee reizen om gezamenlijk dieren in te kooien. Uiteraard is hiervoor maar beperkte ruimte, maar dit kan in overleg met de vervoerder worden afgesproken. Dus interesse om mee te gaan? Gewoon even vragen!

De kosten voor gezamenlijk vervoer worden bepaald door onderstaande staffel. Per inzender wordt 1 bedrag gehanteerd, onafhankelijk van aantal dieren of grootte van de dieren.

Reis-afstand (enkele reis)                             Bijdrage per inzender

Tot 100 km                                                     € 5,00

Tot 150 km                                                     € 7,50

Tot 200 km                                                    € 10,00

De inzender moet deze kosten meteen contant betalen aan de vervoerder, op het moment van het brengen van de dieren.

Als er vragen zijn over gezamenlijk vervoer, kan altijd contact worden gezocht met het bestuur.