Enten

Hoenders

Als fokkers van hoenders en/of siervogels met deze dieren naar de tentoonstelling wil gaan, moeten deze dieren geënt zijn tegen de pseudovogelpest ofwel Newcastle Disease (NCD). Ook leden die niet naar de tentoonstellingen gaan wordt aangeraden, om toch in eigen belang, dat van collegafokkers en de Nederlandse pluimveehouderij, alle hoenders en/of siervogels in te enten.

Kosten

De entingen bedragen € 5,- per adres/per jaar. Opgeven gebeurt bij de jaaropgave die aan het einde van het jaar verstuurd wordt. De fokker dient zich van te voren bij Willem Pijnenburg of bij de desbetreffende entploeg. Dit kan telefonisch of door een mailtje naar het contactpersoon te sturen. Bij de entingen aan huis moeten de dieren opgesloten zitten. Zo niet, dan wordt er niet geënt!!!

De contactpersonen van de entploegen zijn:

  • Regio Horst en Venray:

                      Willem Pijnenburg en Ton Nelissen

                      Tel: 077-3970607

                      wpijnenburg@pijnenburgadvies.nl

  • Regio Midden-Limburg, Venlo, Velden:

                       Frank Theelen

                       Tel. 077- 4722903

                       franktheelen@hotmail.com

  • Regio Wilbertoord, Overloon, Oploo, Sambeek:

                       Willy Gooren

                       Tel. 0485-382976 & 06-12125357

                       gooploo@home.nl

Entdata 2020 (onder voorbehoud):

  • 25 januari: Enting tegen pseudo-vogelpest (NCD) via het drinkwater. Hiervoor moet men                         de entstof afhalen bij Willem Pijnenburg, of bij de contactpersoon van de regio.
  • 2 mei:         Enting tegen pseudo-vogelpest (NCD) en infectieuze bronchitis via het                                   drinkwater. Hiervoor moet men de entstof afhalen bij Willem Pijnenburg, of bij                       de contactpersoon van de regio.
  • 26 juni:      Enting tegen Pokken-difterie door middel van de vleugelprik. Tevens enting                           tegen pseudo-vogelpest (NCD) via het drinkwater. Dit gebeurt aan huis.                                 Diegene die alleen willen enten tegen pseudo-vogelpest bijv. siervogelfokkers                     kunnen contact opnemen met betreffende entploeg voor evt. afhalen van de                     entstof kort bij huis.
  • 7  augustus: Enting tegen pseudo-vogelpest (NCD) en tegen infectieuze bronchitis via de                     spray methode. Indien er siervogelfokkers zijn die de dieren willen enten via                         het drinkwater dan kunnen ze contact opnemen met betreffende entploeg                           voor het afhalen van de entstof.

De laatste enting in augustus is verplicht om hoenderachtige te mogen vervoeren, en dus om aan tentoonstellingen te kunnen deelnemen. Hiervoor ontvangt men een entbewijs dat, na te zijn ingevuld, zo snel mogelijk weer ingeleverd moet worden. Deze entverklaringen worden daarna door de dierenarts ondertekend. Hiervan worden kopieën gemaakt waarvan men er zelf een kan verkrijgen. Tevens wordt van elke entverklaring een kopie gemaakt die door de secretaris wordt bewaard en welke bij gezamenlijk inzenden naar een tentoonstelling wordt meegegeven, zodat in dat geval van ieder een verklaring aanwezig is. Het origineel blijft op het secretariaat.

Aandachtspunten

Stel entstof voor in het drinkwater, nooit aan direct zonlicht bloot omdat anders de werkzame stof direct verlo­ren gaat. De entstof moet zo spoedig mogelijk door de dieren opgenomen worden, zet daarom de avond van te voeren het drinkwater weg. De entstof in schone, (ook vrij van schoonmaakmiddelen) niet metalen drinkbakken geven.

Konijnen

Bij konijnen is sinds 2016 de enting tegen RHD2 verplicht geworden voor als men er mee naar de tentoonstelling wil gaan. Deze enting wordt door de fokker zelf georganiseerd. Vanuit de vereniging wordt er een tegemoetkoming van € 0,50 per konijn geteld. Hiervoor moet men het entbewijs (nota) kunnen overleggen.


Enten Helden

Hieronder treft u het entschema aan van Helden. Leg op de juiste datum in om op de juiste dag kuikens te hebben. Neem voor deelname eerst even contact op.