Actueel .

Het laatste nieuws over Peelhorstshow 2022

De laatste Peelhorstshow

13-1-2023

In oktober wisten we niet dat we met onze laatste Peelhorstshow bezig waren. Vanaf toen is er veel gebeurd. Intussen hebben de verenigingen uit Venray, Venlo, Neer, Reuven en wij een nieuwe vereniging opgericht per 1-1-2023. Samen gaan ze ook een nieuwe Show organiseren met de naam Peel en Maasdalshow. Deze zal op plaatsvinden in het 2e weekend van oktober op de locatie van de Peelhorstshow. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe website waar in de loop van de tijd steeds meer bekend zal worden omtrent de nieuwe Peel en Maasdalshow. www.kdvlangsdemaas.nl De laatste dag alweer

9-10-2022

Het is alweer de laatste dag. de dieren zijn verzorgd en het publiek komt kijken. vanmorgen veel kinderen en ouders. Ze vermaken zich prima.


In de loop van de middag komen ook de inzenders een kijkje nemen voordat ze hun eigen dieren weer mee naar huis nemen.
Om half vier is de tijd aangebroken dat de dieren weer mee naar huis mogen. De liefhebbers pakken hun dieren weer voorzichtig uit het hok en in de verzendkisten of manden. Op naar de auto en snel naar huis.
wij kunnen daarna voluit aan de slag. reeds voordat de dieren uit de hokken zijn genomen is het hoog nodige wat dan in de weg zou kunnen zitten of staan verwijderd. nu kan alles plat. ieder pakt aan en in een uurtje is er al vanalles ingepakt.
Nog een uurtje verder is het tijd voor pauze. In de keuken wordt volop gebakken en gebraden. De tafels liggen vol met overblijfselen en ook voor een natje is volop keuze. We laten het ons goed smaken. Daarna gaan we weer aan de gang.
Het vorderd gestaag en een uur later gaan de laatste dingen op de wagens.
We doen direct door en gaan ook de wagens direct lossen bij re opslag. zo hoeven we morgen avond niet nog een keertje te komen. Even na achten is die klus ook geklaard. Tijd voor een douche,/warm bad en een goede nachtrust.

 Welkom

8-10-2022

Voordat de deuren open gaan voor het publiek verzorgen we eerst de aanwezige dieren. Dan is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom. Het springkussen en de de cavia's trekken de nodige aandacht nadat de dieren zijn bewonderd. 

in de avond vindt rond een uur of acht de officiele opening plaats. nadat de tentoonatellingsvoorzitter iedereen welkom heeft geheten, wordt door de hoofdsponser Innovista de officiele opening verricht. daaropvolgend worden de hoofdereprijswinnaars in het zonnetje gezet. Ee volgt nog een hele gezellige avond.

Het oordeel van de jury

7-10-2022

De lampen gaan aan maar het blijft akelig stil. Geen gekraai en geen gekwaak dit jaar. Toch is de ruimte gevuld met dieren. Zij zijn echter zwijgzamer. De keurmeesters komen aan na een lange rit door het land. Even na 8 uur worden ze officieel welkom geheten door de tentoonstellingsvoorzitter en gaan ze met hun schrijven aan de slag. Tussendoor nog een keer koffiepauzen en tussen de middag staat er een warme maaltijd gereed. Daarna komen langzaam de eerste uitslagen binnen. Deze treft u aan onder het kopje Ere Prijzen 2022. op het secretariaat zijn ze nog druk bezig als de eerste bezoekers een kijkje komen nemen.


De dieren zijn gearriveerd

6-10-2022

Donderdag de dag van het inkooien. De inzenders hebben zorgvuldig hun in te sturen dieren uitgekozen en op en top verzorgd. Voorzichtig zijn ze in de verzendkisten en -manden gedaan. In de auto en zo komen ze dan bij het tentoonstellingsgebouw aan. Daar worden ze uit de auto genomen en naar binnen gebracht. Nog even het entformulier afgeven en dan doorlopen naar de gereed staande hokken. Elk dier in een eigen hokje. Naarmate de avond vordert komen er steeds meer liefhebbers hun dieren brengen. Ook komt er tussendoor de eerste bloemen aan die later de tentoonstellingsruimte nog wat zullen gaan opfleuren. Als de avond reeds lang is gevallen en alle dieren aanwezig zijn doet de dierenarts nog even een inspectieronde en dan kunnen de lampen uit. De dieren krijgen rust om zich morgen van hun beste kant te laten zien. 


We zijn goed  opweg

5-10-2022

Gister is er erg veel gebeurt. Vandaag gaan we verder waar we gebleven waren. Overdag hoeven we niets te doen gezien we gisteravond al zover gekomen zijn. Zo wordt de plastic verder om de rijen gespannen. Krijgen de kooien voor de konijnen nog wat hooi en stro. Ook worden deze nog voorzien van een drinkensbakje. De tombola is wat verder aangekleed. De eerste vormen van de infostand zijn waar te nemen. De keurtafels zijn in gereedheid gebracht. De hokken zijn van een nummertje voorzien en alle drinkensbakjes zijn voorzien van wat water. Nog een leuk vlaggetje op de kooien kleed het geheel al wat vrolijker aan. Later in de week zal nog wat groen voorziening komen om de puntjes op de i te zetten. Een paar broedmachines ter demonstratie staan opgesteld maar er zullen helaas geen kuikentjes uitkomen. Dit in verband met de vogelgriep. Voor de geente dieren tegen RHD staat de inname reeds gereed in wat later infostand zal worden. 

Morgen wordt het voer gebracht en worden ook de voerbakjes gevuld. De dieren worden in de avonduren gebracht. Normaal is het dan gedaan met de rust in de bak. Morgen zal met namen het geluid van de inzenders klinken en blijft het ongewoon stil in de bak. Het zal even wennen zijn. 


Dan kan het opbouwen echt beginnen.

4-10-2022

De dinsdag voor de show breekt aan. In de Manege is het nog lang rustig. De bak is reeds vrijdag geëgaliseerd. Het doek is reeds zaterdag morgen gelegd en de materialen zijn zondag al op wagens geladen. We starten daarom pas dinsdag middag. Daarvoor komt een klein gezelschap. Die zullen de eerste werkzaamheden gaan verrichten die met name in dienst staan voor de avond ploeg. Die ploeg is met meer mensen die dan nog vol energie en motivatie zitten om aan de slag te gaan. Dat moet dan ook kunnen en dus doet de middagploeg hun best om alles te lossen en klaar te zetten. Ook de eerste kooien van elke rij moeten overeind komen te staan.

Dat laatste is niet helemaal gelukt als het tijd wordt om een hapje thuis te gaan eten.  Maar is s'middags veel gebeurt. Het vaandel en wat sponservlaggen hangen al. de materialen zijn gelost en staan klaar. De tombolarekken staan overeind en zelfs het kastje voor de infostand is in elkaar gezet. 

In de vroege avond komt het tweede gezelschap bij elkaar. Wat meer mensen die de handen laten wapperen. En dan gaat het snel. Er zijn minder kooien op te zetten dit jaar en dus wordt er over geschakkeld naar werkzaamheden die nogmaal pas woensdag overdag aan bod komen. Er wordt reeds strooisel in de hokken gedaan en drinkensbakjes opgehangen. Kooien worden afgeschermd en doek rond de hokken gespannen. 

Maar ook hier moeten de werkzaamheden gestaakt worden omdat de tijd voort tikt. 

Er is al veel werk verzet vandaag. Morgenavond gaan we verder. Dan zal in alles zover gereed moeten komen dat de dieren in de kooien geplaats kunnen worden. Zoals het er nu laat uitzien gaan we dat wel halen. Eerst maar even goed slapen. Morgen een vervolg op het verslag van Peelhorstshow 2022.


De materialen staan geladen.

2-10-2022

zondagmorgen verzameld zich bij de opslag een klein gezelschap zich om de materialen die nodig zijn om de show op bouwen op wagens te laden. Omdat niet alle diergroepen mogen deelnemen dit jaar behoeft maar een deel te worden meegenomen. Daardoor kan er ook wat ruimer geladen worden. Zijn er ook maar 2 in plaats van 3 wagens nodig.

De wagens zijn dan ook spoedig geladen. Als de lichtbak er als laatste oplicht en alles is vastgebonden staat het materiaal klaar voor transport. 


 Het opbouwen is begonnen

1-10-2022

Eerder dan andere jaren zijn we reeds begonnen met het opbouwen van de tentoonstelling. Er vindt dit weekend al een andere activiteit plaats waarbij ze ons verzocht hebben of we het gronddoek reeds wilden uitleggen. Hier hebben wij onze medewerking aan verleend. Zodoende is gister reeds de bak vlak gemaakt. Vanmorgen verzamelde zich een klein gezelschap om de doeken in de opslag op te halen en naar de manege te brengen. Als ze dan toch rijden nemen ze ook alvast het hooi en stro mee. In de manege zijn de doeken snel genoeg uitgelegd. Dat ligt vast klaar voor dinsdag middag als we verder zullen gaan met het opbouwen van de tentoonstelling. 

Morgenvroeg echter gaan we eerst nog de materialen op wat aanhangers laden met alle benodigde materialen. Morgen dus weer een nieuwe verslag van de stand van zaken. 


Bericht van secretaris

26-09-2022

Beste fokker,

Het vogelgriepvirus is helaas op meerdere plekken in Nederland geconstateerd.

Vanuit overheidswege is het daarom verboden om A.I. gevoelige dieren te showen

Hierdoor hebben we als Peelhorstshow moeten besluiten dat we alle A.I. gevoelige diergroepen niet kunnen toestaan op onze show.

De Peelhorstshow 2022 zal gewoon doorgaan voor de volgende diergroepen zoals reeds in het vraagprogramma was gecommuniceerd:

Sierduiven, Konijnen, Cavia's en Oorspronkelijke duiven. Voor de laatste diergroep zullen ook de provinciale bondsmedailles gewoon worden uitgereikt.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij die graag.

Met vriendelijke groet,

Erik Gubbels

tentoonstellingssecretaris


Wat is er ingeschreven

26-09-2022

Het heeft even geduurd voordat we weer wat van ons laten horen. Intussen is de inschrijving gesloten en is bekend wat er zoal is ingeschreven. Voor iedereen die het wil weten zie je in onderstaand overzicht. In totaal mogen we 465 dieren begroeten van 46 inzenders. Helaas mogen we de AI gevoelige nog niet ontvangen op onze show vandaar dat het aantal dieren wat lager uitpakt dan we normaal gewend zijn op de Peelhorsthow. Ondanks dat gaan we gewoon door. Peelhorstshow 2022 gaat door!


Vraagprogramma online

17-08-2022

Daar is ie dan. Vraagprogramma 2022 is online. Je kunt hem downloaden als pdf bestand. Ook is het inschrijfformulier beschikbaar. Zowel als pdf als een excel bestand. Schijft u in via het excel bestand vergeet dan niet het bestand eerst op te slaan voordat u het retour mailt naar onze tentoonstellingssecretaris. U vindt de bestanden onder het kopje Vraagprogramma. Ga maar gauw kijken en schrijf maar in. 

 


Provinciale  Bonds tentoonstelling 

17-08-2022

Dit jaar is de provinciale bondstentoonstelling voor hoenders dwerghoenders, watervogels, siervogels en oorspronkelijke duiven onder gebracht bij de Peelhorstshow. U maakt als Limburgse inzender dus kans om een van de fraai bondsmedailles te winnen. 

Momenteel is het nog niet toegestaan om hoenderachtigen, sier- en watervogels bij elkaar te brengen c.q.  te showen. Maar als vereniging hebben we besloten om voor alle niet AI gevoelige diergroepen de Peelhorstshow 2022 ten alle tijden door te laten gaan. AI gevoelige diergroepen verzoeken wij u om gewoon in te schrijven. Wij zullen circa 3 weken voor aanvang van de show u laten weten of we deze diergroepen kunnen verwelkomen. Inzenders van diergroepen die van overheidswege niet mogen exposeren krijgen hun betaalde inschijfgelden terug!


Peelhorstshow 2022

16-08-2022

Het blijven spannende tijden voor het organiseren van een evenement. Wij zijn van mening dat binnen de regels we de organisatie van de Peelhorstshow kunnen beginnen en indien er door vogelgriep geen AI gevoelige dieren geshowd mogen worden, dan gaat de show voor de overige dieren wel door!! De vraagprogramma's zijn gereed. U krijgt deze binnenkort toegezonden. Dit kan per post dan wel digitaal zijn.  U kunt uiteraard contact met de tentoonstellingsecretaris opnemen om een exemplaar toegezonden te krijgen. Maar ook op deze site zal binnenkort de nodige informatie verschijnen. Houdt de site en facebook dus in de gaten!


Peelhorstshow 2021

17-08-2022

Voor het verslag van Peelhorstshow 2021 verwijzen we u naar het de knop Voorgaande shows. Hier vindt u het volledige verslag van Peelhorstshow 2021.