Laatste nieuwtjes
Even bijpraten

Provinciaal Bondskampioen

10 december 2017

In het weekend van 9-10 december zijn de provinciale Bondskampioenschappen van Limburg gehouden op de Maasdalshow te Vlodrop. Zoals altijd een mooie show met uitstekende sfeer. Een groot aantal leden van onze vereniging hebben hier aan dan ook deelgenomen. Daarmee maakte ze kans op een van de vele prijzen. Combinatie Onze eendjes wist de titel voor provinciaal Bondskampioen voor de oorspronkelijke talingen binnen te halen met een Kaneeltaling met 96 punten. Maar ook Olivia de Klein heeft het uitstekend gedaan. Zij had met haar nederlandse Hangoordwerg het beste konijn in de internationale klasse bij de Jeugd. Beide willen we van harte feliciteren met het behalen van deze toch wel bijzondere prijzen. 


Gevolgen vogelgriep

8 december 2017

Vanmorgen bereikte ons het bericht van een besmet bedrijf met vogelgriep in Biddinghuizen. Of het om een gevaarlijke variant gaat was nog niet bekend. We hebben de berichtgeving hieromtrent gevolgd gedurende de dag. We houden u graag op de hoogte van de informatie die we tot nu hebben welke betrekking hebben tot onze hobby. 

Tentoonstellingen

Gedurende de dag is ook het tentoonstellingsverbod weer van kracht. Dat wil zeggen dat er geen wedstrijden, markten, beurzen en keuringen mogen worden gehouden voor de diergroepen pluimvee, watervogels en loopvogels. 

Te nemen maatregelen voor de liefhebbers

De uitbraak heeft ook gevolgen voor de liefhebbers van wat kippen, fazanten, watervogels, etc. Er geldt namelijk een landelijke afschermplicht. Dat kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen.

Verder geldt er een bezoekersregeling en registratieplicht. Dit houdt in dat liefhebbers van pluimvee, watervogels en loopvogels niemand bij hun dieren in hok of huisvesting mag toelaten. Ook is men verplicht om bij te houden wie er allemaal op bezoek is geweest. Uitgebreide beschrijving treft u aan in de regeling preventie maatregelen van het ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit.

Het is te adviseren om zorgvuldig te werk te gaan aangaande uw dieren. Wissel bijvoorbeeld van schoeisel als u uw dierverblijven betreed.  Was uw handen voor en na een bezoek aan uw dieren. Welke regelingen u kunt of moet nemen staat beschreven in het hygiëneprotocol van het ministerie van Lanbouw, natuur en voedselkwaliteit.

Wees alert bij hetgeen u onderneemt om deze ziekte zoveel en snel mogelijk in te dammen. Zodat wij allen weer zo snel mogelijk van onze hobby kunnen genieten zonder beperkende maatregelen en deze met iedereen kunnen delen.


Stand op vogelshow Ons Genoegen

26 oktober 2017

In het weekend van 25 en 26 november organiseerde vogelvereniging Ons Genoegen uit Horst een internationale vogelshow in de 'Schutroe' te Horst. Wij hebben op deze show de gelegenheid gekregen om hier een stand ter opluistering te plaatsen. Op deze vogelshow zijn ruim 600 vogels ingezonden. Allen in een eigen kooi en zeer fraai aangekleed door de organiserende vereniging Ons Genoegen. Wij laten onze dieren graag aan dit publiek zien. Omgekeerd doen zij dat ook op onze show. Zo leren we elkaar kennen en een kijkje in de keuken bij de andere soortgelijke vereniging. Natuurlijk kunnen we niet al onze dieren laten zien. We hebben gekozen om van elke diergroep die we in onze vereniging hebben enkele dieren te laten zien. Zo was er een leuke collectie dieren. 


Bondsshow Pelsdieren en Sierduiven verplaatst

19 oktober 2017

Tijdens onze Peelhorstshow werd bekend dat de ChampionShow dit seizoen niet door zal gaan. Daar is normaal gesproken de Bondsshow voor de Pelsdieren en Sierduiven ondergebracht. Deze moeten dus elders worden ondergebracht. Inmiddels is bekend waar dit zal plaatsvinden. De Pelsdieren zullen worden ondergebracht op de Noordshow in Assen waar de bondsshow voor de Veren al is ondergebracht. Voor de Sierduiven is gekozen voor een samenwerking met de NPO dagen in Rosmalen. De NPO dagen worden 9 en 10 december gehouden. Meer informatie kunt u vinden voor de sierduiven op de site van de NBS www.sierduif.nl en voor de Pelsdieren op de site van KLN www.kleindierliefhebbersnederland.nl .


Dakkonijn

17 september 2017

De vereniging wordt benaderd door iemand die een groen dak heeft maar deze teveel gras bevat. Hij heeft gehoord dat een konijn op het dak een oplossing voor dat probleem zou kunnen zijn. Hij wil weten of wij leden hebben die aan dit experiment wil deelnemen. Hierop heeft een van onze leden zijn medewerking verleend. De eerste poging werd snel afgebroken door roofdieren. Een tweede poging lijkt meer succes te hebben. Al geruime tijd brengt het konijn nu zijn leven door op het dak. Er is voor hem schuilgelegenheid gecreëerd en uiteraard wordt er goed voor hem gezorgd. 


Zee-eenden

12 september 2017

Na de officiële vergadering waar we veel hebben doorgenomen over de aanstaande Peelhorstshow was er nog even tijd over voor een presentatie over Zee-eenden. Toon Selten had hier een mooie PowerPoint presentatie voor in elkaar gezet. Hij laat diverse eenden die veelal op zee leven de revue passeren. Op een gegeven moment moeten we stoppen gezien het laat op de avond wordt. Toon zal de presentatie bij een andere gelegenheid voortzetten. Tot zover was het een interessante avond.


Gezamelijke jongdierendag

19 augustus 2017

Vandaag gezamenlijke jongdierendag gehad. Voor ons de eerste deelname in combinatie met de verenigingen; De sportfokkers Neer, Onder ons Helden, de Pionier Reuver en de Eendracht Venlo. Er deden maar liefst 12 eigen leden mee aan deze jongdierendag. Deze brachten gezamelijk 85 dieren naar Neer. Als nieuweling is het even wennen natuurlijk maar we kennen elkaar al langer en de dag verliep dan ook zeer gezellig ondereen. De meegebrachte dieren uit Horst waren zeer veel belovend. Zo had Henk de Klein het beste konijn. Comb. JaDaMaCh de beste cavia en Comb. Onze Eendjes de beste watervogel. Daarnaast hadden Willem Pijnenburg en Wien Vullings het beste dier vd keurmeester. Een feestje waard? Wat maakt het uit de barbecue was reeds aansluitend geregeld. Daar werd naar harte lust nagekeuveld over de deze geslaagde, gezellige en leerzame dag. 


Hoe fok je Sulmtalers optima forma.

15 augustus 2017

Na het officiele gedeelte van de ledenvergadering heeft Chantal Gubbels-Theelen ons meegenomen in het wel en wee van het fokken van Sulmtalers. Daarvoor had ze diverse hennetjes en haantjes meegenomen. Oud en jong. Aan de hand van deze dieren doet ze haar verhaal. Om haar verhaal wat te onderbouwen en bij te zetten heeft ze alles keurig uitgewerkt op een PowerPoint precentatie. Als ze even handen te kort kwam had ze een lieftallige assistent in de vorm van Erik Gubbels. Het was een intresante en leerzame avond om van een ras de moeilijkheden te ondekken en hoe je met fokker er rekening mee kunt houden.


Nieuwe Website

Het is tijd voor een vernieuwde website. Hier hebben en wordt hard aan gewerkt. Nieuwe website met oud nieuws is geen nieuws dus beginnen we met een schone lei. Binnenkort treft u hier nieuwtjes uit onze vereniging aan.